Αναγνώστες

Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2010


Αποτελέσματα
1067η Κλήρωση 31/3/2010

ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ

4-14-15-38-41-44 + 43


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ

Κατηγορίες---Διανεμόμενα----Επιτυχίες-----Κέρδη
Επιτυχιών---------------------------- ανά επιτυχία
6αρια--------480.246,28--------1-------480.246,28
5+1----------------------------0--------50.000,00
5αρια-------------------------13---------1.500,00
4αρια-----------------------1.198-----------30,00
3αρια-----------------------22.523-----------1,50

Σύνολο Στηλών : 1.310.183

///