Αναγνώστες

Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2010

ΛΟΤΤΟ 1056η Κλήρωση 20/2/2010


ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ

5-9-20-21-23-49 + 36

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ

Κατηγορίες---------Διανεμόμενα-----Επιτυχίες---Κέρδη ανά επιτυχία
Επιτυχιών
6αρια-------------1.205.004,27--------0----------ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
5+1-----------------------------------0-----------50.000,00
5αρια--------------------------------17-----------1.500,00
4αρια-------------------------------1.201------------30,00
3αρια-------------------------------24.424------------1,50

Σύνολο Στηλών : 1.345.183

///