Αναγνώστες

Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2010

ΛΟΤΟ 1055η Κλήρωση 17/2/2010


ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
5-16-17-19-36-39 + 3


Κατηγορίες Επιτυχιών -Διανεμόμενα -Επιτυχίες- Κέρδη ανά επιτυχία
6αρια --------------1.100.000,00 ----------- ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
5+1-----------------------------------0-------- 50.000,00
5αρια---------------------------------22---------1.500,00
4αρια-------------------------------1.260---------30,00
3αρια-------------------------------24.378---------1,50


Σύνολο Στηλών : 1.279.731

///